اختلالاتی که از آن ها به عنوان ناهنجاریهای فک و صورت یاد می کنیم می تواند جلوزدگی فک، انحراف در فک، دندان های فاصله دار، چرخش دندان ها، کراس بایت دندان ها، آندر بایت دندان ها، عقب رفتگی فک، هم پوشانی نامناسب دندان ها، دندان های روی هم و … باشد. این ناهنجاریهای فک و صورت باید توسط جراح فک و صورت معاینه و درمان شوند تا شخص بتواند با اعتماد به نفس بیشتری در اجتماع حضور پیدا کند.