معتبر ترین مرکز کاشت ایمپلنت

انواع اباتمنت ایمپلنت

اباتمنت ایمپلنت دندان اباتمنت ایمپلنت دندان قطعاتی هستند که که به ایمپلنت دندان متصل می شود، این اتصال زمانی انجام می ... ادامه مطلب
اصلاح طرح لبخند چیست؟

ایمپرشن کوپینگ چیست ؟

ایمپرشن کوپینگ چیست ؟ ایمپرشن کوپینگ یا ترنسفر کوپینگ یا ایمپرشن پست (Impression Coping Transfer Coping / Impression Post) بخشی است که به ایمپلنت دندان متصل ... ادامه مطلب