حساسیت به ایمپلنت

عفونت اطراف ایمپلنت دندان

عفونت اطراف ایمپلنت دندان نام “بیماری و عفونت اطراف ایمپلنت دندان” است و به تغییرات التهابی پاتولوژیک در اطراف بافتهای ایمپلنتی که بر روی آن روکش

ادامه مطلب