حساسیت به ایمپلنت

اهمیت بازسازی استخوان فک

اهمیت بازسازی استخوان فک   در مواردی که استخوان فک، پشت استخوان فک بالا، دچار کمبود ارتفاع شده است، جراح در حفره سینوسی بالای فک،

ادامه مطلب