تغذیه بعد از ایمپلنت + عوارض رژیم نادرست

پریودنتیت مهاجم جنرالیزه 

پریودنتیت مهاجم جنرالیزه پریودنتیت (پیوره) مهاجم همانطور که از نام آن پیداست دارای تخریب سریع بافت‌ها و استخوان های اطراف دندانها می باشد، معمولا این

ادامه مطلب