لیفت سینوس در ایمپلنت دندان

کشیدن بخیه ایمپلنت

یکی از دغدغه های بیماران به هنگام مراجعه برای جراحی ایمپلنت دندان ، کشیدن بخیه ایمپلنت است. چرا که تصور درد ناشی از آن ،

ادامه مطلب